top of page

Kjære brudepar, gratulerer so mykje med den store kommande dagen!

Dykk har ein dag i vente full av kjærleik, spenning og lykke. Ei dag som tek forholdet mellom dykk eit steg vidare, ein dag dykk kjem til å hugse for resten av livet! 

På ein dag som denne er det utruleg kjekt å ha med ein fotograf eller videograf som kan dokumentere stort og smått gjennom heile dagen, slik dykk kan i dei kommande åra mimre tilbake til dagen som var full av magi. 
Eg er stolt av å kunne tilby tjenester i form av reine bryllaupsfotograferingar, bryllaupsvideograferin eller kombinasjonspakke med både foto & Film. 

Vidare nedover sida finn dykk informasjon om kva pakkar eg tilbyr og kva dei inneheld, har dykk spesielle ynskje eller ikkje finn det innhaldet som er heilt rett for dykk?


Ta kontakt HER for ein uforpliktande samtale, so er moglegheita stor for at vi finn ei løysing som passa dykk saman!

Høgsessong - siste halvdel av mai - første halvdel av september
Lavsessong- siste halvdel av september - første halvdel av mai

_28A1238.jpg

Galleri - Tidelegare arbeid

Vigsle & portrett // Halvdagsfotografering

Vigsle & Portrett - Dei viktigaste augeblikka

 • 3 timar tilgjengeleg fotograf

 • Bilete frå seremoni og bryllaupsportrett 

 • Parfotografering i forkant (valfri)

 • Planleggingsmøte

 • ca 200 ferdig redigerte bilete levert på minnepenn

 • 10 bilete blir levert innan 48t 


Pris: 14 500,- (11 500,- u.s)

Heil- og halvdagsbryllaup har hovudprioritet på laurdagar i høgsessong

Halvdagsfotografering - Det meste av dagen

 • 5 timar tilgjengeleg fotograf

 • Bilete frå seremoni og bryllaupsportrett 
  Dykk vel om dykk ynskje førebuingsbilete eller delar av feiringa

 • Parfotografering i forkant (valfri)

 • Planleggingsmøte

 • ca 400 ferdig redigerte bilete levert på minnepenn

 • 10 bilete blir levert innan 48timar 


Pris: 25 000,- (18 000,- u.s)

Heildagsfotografering

Heildagsfotografering - Alle små og store augeblikk

 • 10 timar tilgjengeleg fotograf

 • Fotografering heile dagen,
  frå førebuingane startar på morgonen, til dansen på kvelden!

 • Førebuingsmøte

 • Parfotografering i forkant (valfri)

 • ca.600 behandla høgoppløyselege bilete levert på minnepenn

 • Overaskelse - Gåveboks med minner frå dagen

 • 10 bilete blir levert innan 48t


Pris: 32 000,- (26 000,- u.s)

Heildagsfotografering - Diamant

 • 10 timar tilgjengeleg fotograf

 • Fotografering heile dagen,
  frå førebuingane startar på morgonen, til dansen på kvelden!

 • ca.600 behandla høgoppløyselege bilete levert på minnepenn

 • Bildekarusell med alle bileta og passande musikk

 • Førebuingsmøte

 • Parfotografering i forkant (valfri)

 • Overaskelse - Gåveboks med minner frå dagen

 • 10 Bilete blir levert innan 48t

 • Reiseutgifter
   

 • 1 Bryllaupsalbum

 • 2 Fysiske veggbilete

 • 50 invitasjonar, 50 takkekort, 50 dagsprogramm (valfritt)
  - Bordkort, meny og vigselprogram kan leggast til i samme stil som resten


Pris: 42 000,- (36 000,- u.s)

Bryllaupsfilm

Halvdag-videografering

 • 5-6 timar med videograf med gjennom dagen

 • Få høgdepungt frå dagen samla i ein 3-5 min bryllaupsfilm med passande bakgrunnmusikk

 •  Moglegheit for å få lyd frå seremoni eller talar med i videoen

 • 20-50 bryllaupsportrett (valfritt)

 • Førebuingsmøte

 • Parfoto/video i forkant (valfritt) 


Pris: 26 000,- (18 000,- u.s)

Heildags - Videografering 

 • 10-11 timar tilgjengeleg videograf

 • Fotografering heile dagen,
  frå førebuingane startar på morgonen, til festen på kvelden!

 • Få alle høgdepungt gjennom dagen samla i ein 5-10 min bryllaupsfilm med passande bakgrunnsmusikk 

 • Video av talar og helsingar frå gjestar

 • 20-50 bryllaupsportrett (valfritt)

 • Førebuingsmøte

 • Parfoto/video i forkant (valfri)

 • Overaskelse - Gåveboks med minner frå dagen


Pris: 34 000,- (28 000,- u.s)

Bryllaup Foto&Film - Det beste frå begge verdnar

Halvdag- Fotograferign & Videografering

 • 5 timar med fotograf/videograf gjennom dagen

 • Få høgdepungt frå dagen samla i ein 3-5 min bryllaupsfilm med passande bakgrunnmusikk

 • Moglegheit for å få lyd frå seremoni eller talar med i videoen

 • ca 250 høgoppløyselege bilete levert på minnepenn

 • Førebuingsmøte

 • Parfoto/video i forkant (valfritt)

 • Overaskelse - Gåveboks med minner frå dagen

 • 10 bilete blir levert innan 48t 


Pris: 36 000,- (28 000,- u.s)

Heildags - Fotografering &Videografering 

 • 10 timar tilgjengeleg videograf

 • Fotografering heile dagen,
  frå førebuingane startar på morgonen, til festen på kvelden!

 • Få alle høgdepungt gjennom dagen samla i ein 5-10 min bryllaupsfilm med passande bakgrunnsmusikk 

 • Moglegheit for video av talar og helsingar frå gjestar

 • ca 400 høgoppløyselege bileter levert på minnepenn 

 • Førebuingsmøte

 • Parfoto/video i forkant (valfri)

 • Overaskelse - Gåveboks med minner frå dagen

 • 10 bilete blir levert innan 48t


Pris: 48 000,- (42 000,- u.s)

Greit å vite - ofte stilte spørsmål

 • Sande Foto forbeheld retten til å kune nytte bileta/film i eiga marknadsføring. Dykk kan frikjøpe bileta frå "retten til deling", ta kontakt for sprøsmål rundt dette. 
   

 • Korleis bookar vi?
  For å booke bryllaupsfotografering hjå meg må dykk fyst ta kontakt med meg enten ved å sende inn forespurnad HER eller kontakte meg på mail: sande.foto@gmail.com. Er datoen dykka ledig, går vi vidare med eit bookingmøte enten fysisk eller digitalt. Møte går ut på å bli litt kjent, få høyre om vi er ein god match, for dykk å stille spørsmål og for meg å høyre om eg kan levere det dykk er ute etter. 
  Kort tid etter møte vil dykk få beskjed om dykk kan booke datoen eller ikkje, ynskje dykk å booke datoen skriv vi kontrakt og dykk betala depositum på 30% av summen. 

   

 • Betaling
  Det er ingen kostnadar knytt til bookingmøte. 
  Vel vi å inngå kontrakt å gå gjennom med fotograferinga, blir dykk fakturert 30% av sluttsummen i bookinggebyr. Depositumet er til for at dykk "eig" datoen og tjenestene som skal gjennomførast spesifisert i kontrakta. 
  Resterande beløp av fakturaen har forfall 14.dagar før bryllaupsdagen. 
  Dykk har høve til å delbetale fakturaen rentefritt slik dykk måtte ynskje, med fakturaen må være betalt i si heilheit innan 14.dagar før dato for avtale. 

   

 • Er det andre "sjulte" kostnadar?
  Nei, det er ikkje andre sjulte kostnadar sett bort i frå om dykk vel å legge til av ekstra tjenester i pakken. Det vil da være spesifisert i kontrakta.
  Dykk har høve til å legge til tilleggstjenester om dykk ynskje, tildømes om dykk ynskje fotovegg o.l på festen.

   

 • Kva med reiseutgifter MVA o.l.?
  Reiseutgifter og MVA er inkludert i prisane.
  Med unntak for:
  -Vigsle&portrett pakken
  -Bryllaupspakkar booka i kampanjeperiode
  -Særavtale 
  -Reiser til bryllaup utanfor Norge. Ved slike bryllaup vill det bli sett opp ein eigen bryllaupspakke.

Bryllaup
Bryllaup
bottom of page