top of page

Prisar og produkt

Fotografering og digitale filprisar

Barn

Prisar x fotografering

Nyfødt                          1800,-Baby                             1600,-
1års-&Barn                    1400,-
Konfirmant                   1300,-
Gravid                          1400,-
Familie                          1600,-
Storfamilie/Gruppe     1900,-
Par/forlovelse               1600,-

 


Prisen inkluderar kun sjølve fotograferinga, digitale filer og produkt kjem utanom. 

Prisar x Digitale filer

1 fil                               1 250,-

5 filer                           3 750,-

10 filer                         6 500,-

15 filer                         7 500,-

20 filer                        8 500,-

Over 20 filer, 250,- per fil


Alle filer blir levert via filemail
Alle filer blir levert i ein farge versjon og ein svart/kvit versjon, noko form for vassmerke

Fotopakkar og kombinasjonspakkar

Fotopakke - utan visning

Nyfødt                              4 900,-
Barn                                  4 400,-
Konfirmant                      3 900,-
Gravid                              4 400,-
Familie                              4 500,-
Storfamilie/gruppe          4 900,-
Par/forlovelse                   3 400,-


I prisen inngår:
- Fotografering
- 10 digitale høyoppløselege filer
- Lån av rekvisittar
- mva

*Utan visningsgalleri, fotografen vel ut dei 10 beste bileta

Fotopakke- med visning

Nyfødt                              5 900,-
Barn                                  5 500,-
Konfirmant                      4 900,-
Gravid                              5 400,-
Familie                              5 500,-
Storfamilie/gruppe          6 900,-
Par/forlovelse                   4 900,-


I prisen inngår:
- Fotografering
- 10 digitale høyoppløselege filer
- Lån av rekvisittar
- Visningsgalleri

- mva

* Med visningsgalleri, her får dykk tilsendt eit visningsgalleri der dykk får velje ut bileta sjølve. Dykk har også moglegheit til å kjøpe ekstra filer

Foto + Film

Nyfødt                              7 500,-
Barn                                  6 500,-
Konfirmant                      5 500,-
Gravid                              5 500,-
Familie                              7 500,-
Par/forlovelse                   6 500,-


I prisen inngår:
- Fotografering
- 10 digitale høyoppløselege filer
- 1-2 min film 

- Lån av rekvisittar
- Visningsgalleri

- mva

* Med visningsgalleri, her får dykk tilsendt eit visningsgalleri der dykk får velje ut bileta sjølve. Dykk har også moglegheit til å kjøpe ekstra filer

Film

Eit levande portrett -

Film er meir og meir vanleg, og eg er stolt av å kunne kalle meg både fotograf og videograf!

Få dykka heit eige levande portrett! 


Ein film viser stemning, lyd og detaljar som ikkje kjem fram i bilete. Eg brukar utstyr som gir moglegheit til å fange opp dei minste detaljar, samt ta opp lyd som latter mens ongane spring ute, eller dei små nyfødt-lydane som kun vara nokon få veke
 

 

Prisar x Film

Familiefil                    12 000,-
Forlovelsesfilm                 8 000,-
Barnefilm                        10 000,-
 

Inneheld
- 1 til 2 timar filming
- Film med passande bakgrunnsmusikk på 3-5min
- Lån av rekvisitta
- Moglegheit til å filme på ulike lokasjonar
- mva


 

Produktoversikt

Fysiske produkt

Eg leverar ut hovudsakleg digitale filer frå mine fotograferingar. Vi lev i ein digital verden der det er kjekt å kunne dele bileta sine på ulike platformer om man ynskje det.

MEN det betyr ikkje at man ikkje skal få bileta sine opp på veggen. Eg har eit enormt utval av produkt der dykk kan få bileta dykka på til svært konkurransedyktige prisar

Eg tilbyr bland anna:

- Biletprint
- Print i rammer
- Bilete på aluminiumsplate, lerret m.m

- Bilete boks
- Kort og Invitasjonar
- Fotobøker
- Kalender med eigne bilete
- Ein rekke gåve
artiklar  

Samt mykje mykje meir. 
 

Andre tjenester

Eg har også høve til å hjelpe med andre fotorelaterte tjenester. 

-Bestilling av produkt-med eigne bilete: frå 250,-
-*Inramming av bilete i eiga ramme 85,- stk
- Passfoto inkl 4 fysiske bilete 350,-
- Digital scaning og reparering av gamle bileter, lever inn dine gamle bilete og få dei levert tilbake digitalt på minnepenn: frå 450,- 
*Gjeld bilete som eg har printa der du har kjøpt ramma sjølv frå ein anna leverandør. Har du kjøpt både print og ramme frå meg so inngår innramming i prisen. 

bottom of page